PROFIL HAKIM

Profil Hakim

Daftar Hakim PA Badung

 

Hj. MARYANI, S.H., M.H.

Hakim PA Badung
N I P: 19590126.198803.2.001
Tempat / Tanggal Lahir : Denpasar / 26 Januari 1959
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IV/c
   
Riwayat Jabatan:
# Jabatan TMT:
1. CPNS PA Tabanan 01 Maret 1988
2. PNS PA Tabanan 01 April 1989
3. Staf Panitera Muda Permohonan PA Tabanan 02 Juni 1990
4. Panitera Pengganti PA Tabanan 31 Januari 1994
5. Wakil Panitera PA Tabanan 30 Mei 1996
6. Wakil Panitera PA Badung 01 Oktober 1999
7. Hakim PA Tabanan 01 Maret 2004
8. Hakim PA Giri Menang 05 November 2009
9. Hakim PA Negara 20 Desember 2011
10. Hakim PA Bulukumba 11 Februari 2014
11. Hakim PA Badung 15 Februari 2016
12. Hakim PA Praya 09 Agustus 2018
13. Hakim PA Badung 18 Februari 2020
Riwayat Pendidikan:
# Pendidikan Tahun:
1 SDN 2 Kartika Udayana 1971
2 SLTP Inmindam XVI Udayana 1974
3 SMEA Negeri 1977
4 S1 Hukum Universitas Warmadewa Denpasar 1993
5 S2 Hukum Universitas Mahendradata 2017
Riwayat Penghargaan  
 hafifi

HAFIFI, Lc., M.H.

Hakim PA Badung
NIP: 19840302.201101.1.005 
Tempat / Tanggal Lahir: Serang, 2 Maret 1984
Pangkat / Golongan: Penata (III/c)
   
Riwayat Jabatan:
# Jabatan TMT
1. Hakim PA Badung  22 April 2020
2. PNS/Cakim PA Tangerang  
3. CPNS/Cakim PA Tangerang  
Riwayat Pendidikan:
# Pendidikan Tahun
1. S2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
2. S1 Universitas Al Azhar, Mesir  
3. MA Daar El-Qolam  
4. SLTPN 2 Kasemen Serang  
5. SDN Magelaran Kasemen  
Riwayat Penghargaan:  

pas foto merah

MUHAMMAD RIDWAN FIRDAUS, S.H.I.

Hakim PA Badung
NIP: 19910303.201712.1.004
Tempat / Tanggal Lahir: Gunungkidul, 3 Maret 1991
Pangkat /  Golongan: Penata Muda (III/a)
   
Riwayat Jabatan:
# Jabatan TMT:
1. Hakim PA Badung 22 April 2020
2. PNS/Cakim PA Kotabaru 1 Maret 2019
3. CPNS/Cakim PA Koatabaru 1 Desember 2017
     
     
 
Riwayat Pendidikan:
# Pendidikan Tahun:
1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014
2. SMAN 1 Wonosari 2009
3. SMPN 1 Ponjong 2006
4. SDN Ponjong V 2003
Riwayat Penghargaan:  
mudawamah 

MUDAWAMAH, S.H.I.

Hakim PA Badung
NIP: 199212082017122002 
Tempat / Tanggal Lahir: Bojonegoro, 8 Desember 1992 
Pangkat / Golongan: Penata Muda (III/a)
   
Riwayat Jabatan:
# Jabatan TMT:
1. Hakim PA Badung 22 April 2020
2. PNS/Cakim PA Boroko 1 Maret 2019
3. CPNS/Cakim PA Boroko 1 Desember 2017
     
     
     
Riwayat Pendidikan:
# Pendidikan Tahun:
1. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  2015
2. MAN 1 Bojonegoro 2011
3. MTsN 1 Bojonegoro 2008
4. SDN 1 Dander 2005
Riwayat Penghargaan: